Helen van de 5 ziel wonden

Helen van de 5 ziel wonden, Healing 5 souk wonds, Reiki behandeling, Reiki behandeling Nieuwveen, Reiki behandeling Nieuwkoop, Healing Nieuwveen, Healing Nieuwkoop

Helen van de 5 ziel wonden

De 5 ziel wonden (ook wel de 5 pijlers van pijn genoemd) zijn vijf gebieden van emotionele pijn die veel mensen ervaren.

Hoewel deze ziel wonden pijnlijk kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat we allemaal in meer of mindere mate deze gevoelens ervaren. Door ons bewust te zijn van deze wonden en er bewust voor te kiezen om ze te helen, kunnen we ons leven transformeren en ons meer in staat stellen om te leven vanuit onze ware essentie.

In deze blog beschrijf ik welke 5 wonden er voorbij komen

Afwijzing

Afwijzing als kind kan diepe sporen nalaten en is vaak een van de meest pijnlijke vormen van emotionele pijn. Een kind dat voortdurend wordt afgewezen, kan het gevoel hebben dat het niet geliefd of gewaardeerd wordt, wat leidt tot lage zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dit kan op zijn beurt leiden tot gedragsproblemen, emotionele problemen en interpersoonlijke problemen als volwassene. Als volwassene kan iemand die afwijzing als kind heeft ervaren, nog steeds gevoelig blijven voor afwijzing en kan het moeilijk zijn om vertrouwen te hebben in anderen en om intieme relaties aan te gaan. Het is belangrijk om te onthouden dat het nooit te laat is om te werken aan het helen van deze wonden en om te groeien in een gezonde en liefdevolle relatie met onszelf en anderen.

Verlating

Verlating als kind kan ook zeer traumatisch zijn en kan ernstige gevolgen hebben voor de emotionele, psychologische en sociale ontwikkeling van een kind. Een kind dat verlaten is, kan zich in de steek gelaten voelen en het gevoel hebben dat niemand om hem of haar geeft, wat kan leiden tot gevoelens van angst, eenzaamheid en depressie. Dit kan ook van invloed zijn op de sociale vaardigheden en het vermogen om vertrouwen op te bouwen in relaties als volwassenen. Het is belangrijk om te onderkennen dat verlating als kind een serieus probleem is en dat kinderen die dit ervaren adequate steun nodig hebben om te kunnen herstellen.

Vernedering

Vernedering als kind kan ook zeer problematisch zijn en kan negatieve gevolgen hebben voor de emotionele en psychologische ontwikkeling van een kind. Een kind dat zich vernederd voelt, kan het gevoel hebben dat het niet goed genoeg is, wat kan leiden tot lage zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dit kan op zijn beurt leiden tot sociale terugtrekking, gedragsproblemen of emotionele problemen op latere leeftijd. Als volwassene kan iemand die vernedering als kind heeft ervaren, nog steeds gevoelig zijn voor kritiek en beoordeling door anderen en kan het moeilijk zijn om te accepteren dat hij of zij fouten kan maken. Dit kan van invloed zijn op hun vermogen om zelfverzekerd en assertief te zijn en om taken op zich te nemen die risico’s met zich meebrengen.

Bedrog

Als een kind wordt bedrogen door een ouder, kan dit zeer verwarrend en pijnlijk zijn voor het kind. Het kan het vertrouwen van het kind in de ouder en in andere volwassenen ondermijnen. Het kan ook leiden tot gevoelens van misbruik en verraad. Dit kan een negatieve invloed hebben op de emotionele ontwikkeling en het welzijn van het kind. Het kan ook leiden tot problemen in de ouder-kindrelatie en in andere relaties in de toekomst. Het is belangrijk voor ouders om eerlijk te zijn tegen hun kinderen en vertrouwen op te bouwen door open en eerlijke communicatie.

Onrecht

Als een kind onrecht wordt aangedaan door een ouder, kan dit leiden tot emotionele en psychologische schade. Onrecht kan vele vormen aannemen, zoals verwaarlozing, misbruik, fysiek geweld, emotionele mishandeling, enzovoort. Het kan het gevoel van veiligheid en verbondenheid dat een kind zou moeten hebben bij de ouder ondermijnen. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, wrok, achterdocht en onzekerheid. Het is belangrijk om gevallen van onrecht tegen kinderen serieus te nemen en gepaste maatregelen te nemen om het kind te beschermen en te helpen genezen.

Helen van de 5 ziel wonden

Tijdens de healing op de 5 wonden pakken we de wonden aan waar jij het meest tegen aan loopt. Misschien heb je er wel meer en hebben we daar meerdere behandelingen voor nodig.

We gaan middel meditatie deze wonden helen. Ook worden er speciale healing plaatjes gebruikt en affirmaties om echt van binnen goed te kunnen helen.

Denk jij dat je iets te helen hebt op 1 van de bovenstaande dingen? Kijk dan eens bij de Reiki en Healing behandelingen

Een reactie op “Helen van de 5 ziel wonden

  1. Pingback: Waar komen je ambities vandaan? - Praktijk Just Be You

Reacties zijn gesloten.