Soul Retrieval

Healing, Nieuwveen, Reiki, Sjamanisme, Sjamaan, heling, Burn out behandeling

Soul Retrieval

Wanneer trauma zich voordoet kan het gebeuren dat een deel van de ziel zich verwijdert om de pijn niet ten volle te moeten ervaren. We spreken dan van Zielsverlies – Soul Retrieval

Zielsverlies

We kennen allemaal dit mechanisme van zielsverlies: bij een ernstig fysiek ongeval bijvoorbeeld gebeurt het vaak dat de betrokkene getuigt dat hij het ongeval van op een afstand waarnam, alsof hij niet in het lichaam aanwezig was. Zo kan het ook zijn dat iemand valt en zich niet meer kan herinneren hoe dit gebeurd is.

Maar evengoed kan zielsverlies zich ook voordoen bij sterke emotionele gebeurtenissen: bij het sterven van een dierbare zijn er soms momenten van afwezigheid onder de naaste familieleden en vrienden. Of iemand maakt een echtscheiding mee en is gedurende een ruime tijd afwezig, ‘niet helemaal zichzelf’.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zielsverlies, dat zich in vele gradaties kan voordoen. In een minder drastische situatie kan het bijvoorbeeld zijn dat je nieuws ontvangt dat je voor even door elkaar schudt en maakt dat je niet ten volle meer hier bent. Na een tijdje voel je je echter weer de oude en is het deel van de ziel weer teruggekeerd. Het andere extreme is coma, waarbij niet een deel maar de gehele ziel zich terugtrekt in de andere wereld. Hier spreken we dan van volledig zielsverlies.

Dit beschermingsmechanisme maakt dat het bewustzijn niet rechtstreeks aan grote pijn of trauma wordt blootgesteld. Het is eigen aan mens zijn en maakt dat de gezondheid van de ziel en psyche zo goed mogelijk bewaard blijft door zich terug te trekken in de andere wereld op deze momenten van extreme druk. In vele gevallen zal dit zieledeel, dit deel van onszelf, spontaan terugkeren wanneer de omstandigheden weer veilig zijn. Deze spontane Soul Retrieval komt ook vaak voor wanneer mensen innerlijk healingwerk verrichten en zich opnieuw verbinden met levenskracht en dieper liggende, van ziel doordrongen, innerlijke motivaties.

Het probleem ontstaat echter wanneer dit deel van de psyche of ziel niet spontaan terugkeert en de toevlucht blijft zoeken in de andere wereld. Je voelt dan dat je niet meer de oude bent, alsof er een stuk van jezelf verloren gegaan is: niet meer deel van je uitmaakt, niet meer geïntegreerd is. Dit afsplitsen van ziel noemt men in de psychologie ‘dissociatie’.

Er zijn weinig mensen die niet het gevoel hebben dat ze ergens in hun leven een deel van hun ziel verloren zijn. Het zieledeel dat zich heeft afgesplitst zal zijn toevlucht vinden in één van de 3 sjamanistische werelden en daar blijven. Het opsporen, vinden en terugbrengen van dit verloren gegane zieledeel, is belangrijk healingwerk in het werkveld van een sjamaan. Ik zal gebruik maken van de sjamanistische trancereis om het zieledeel terug te vinden in de andere wereld en het terug te brengen.

Soul retrieval, Nieuwveen, Healing, Reiki, Holistisch, Sjamanisme, ceremonie

Wat gebeurt er bij Soul Retrieval?

De Soul Retrieval bestaat uit

  • Een healing ceremonie met transreis
  • We maken contact met jouw krachtdieren
  • We laten delen los wat ons niets meer brengt