Reiki Principe 1

Reiki Principe 1, Nieuwveen, Reiki, Healing, Reiki inwijding, Nieuwkoop

Reiki Principe 1

1. Ik ben vandaag niet boos of geërgerd

Iedereen ergert zich wel eens of wordt wel eens boos over bepaalde situaties. Het niet uiten
van boosheid of ergernis, of het onderdrukken van deze gevoelens bezorgt een frustratie.
Als we onze woede inhouden heeft dit zijn gevolgen op ons energetisch lichaam. En dit is
niet gezond voor lichaam en geest.
Onderdrukken van onze boosheid of ergernis is dus níét wat bedoeld wordt met “ik ben vandaag niet boos of geërgerd”. Maar wat betekent het dan wel ?

Voorouders

Toen onze voorouders, in vroegere tijden geconfronteerd werden met allerlei gevaren, was
het nuttig deze kracht van de boosheid te gebruiken om te overleven. Het komt voort uit de
vlucht- of vechtreactie.
Vandaag de dag echter, waar we in de beschutting van onze huizen wonen en in een supermarkt onze voeding halen, heeft deze boosheid weinig nut om te overleven. We moeten
geen gevaren trotseren om aan voeding te komen of om onze familie veilig te houden. Toch
niet het soort gevaren waar de kracht die de boosheid in ons mobiliseert voor nodig is.
De reflex die onze voorvaderen hadden is niet meer nuttig, maar toch hebben wij nog steeds
deze ingebouwde reflex. De boosheid genereert nog steeds een kracht, een enorme hoeveelheid energie. Het verschil met onze voorvaderen is, dat wij deze energie niet productief
aanwenden. We doen er niets mee, behalve dan om onze boosheid te uiten of om te vluchten (de vlucht- of vechtreflex).

En vaak lost dat zelfs het euvel, waardoor we in de eerste plaats boos werden, niet op. In
veel gevallen escaleert de situatie zelfs, want de persoon tegen wie we de boosheid uiten,
voelt zich aangevallen, krijgt op zijn beurt een vlucht- of vechtreactie en trapt het dus in
boosheid af of kaatst de bal terug door ook zijn/haar boosheid te uiten.
Hoe kunnen we dan wel met deze uitdaging omgaan?
We kunnen leren om onze boosheid in eerste instantie te observeren. In een beginfase is
het misschien moeilijk om je gevoelens te observeren terwijl je je boos voelt. Het lukt beter
om de boosheid achteraf te bekijken.
Wat maakte je nu zo boos ? Waarom maakte jou dat boos ? Wat gebeurde er precies ?
Een eerste fase van boosheid is vaak een boze gedachte.
Misschien ontdek je dat je bepaald idee of gedachte had over een persoon of een situatie en
merk je dat in dit idee of die gedachte een ergernis of boosheid zit. Misschien is deze persoon of situatie niet zoals je ze had VERWACHT en omdat deze persoon of situatie niet voldoet aan jouw verwachtingen, word je boos.
Misschien heb je je grenzen niet aangegeven maar VERWACHT je van een ander wel dat
hij/zij ze respecteert.
Als die boze of geërgerde gedachte of dat idee zich regelmatig herhaalt, ontstaat de emotie
van boosheid.

Dit is de tweede fase van boosheid.
Jouw lichaam gaat daarop reageren door meer adrenaline te produceren, de spieren aan te
spannen, je hartslag te versnellen en de bloedtoevoer te verhogen. Ook je ademhaling verandert. Je lichaam wordt dus klaargestoomd om te vechten of te vluchten.
Dit is de derde fase van boosheid. Bedenk maar eens hoeveel energie voor dit alles gemobiliseerd wordt.
Nu je weet wat de boosheid is, waarom je boos werd, hoe zich dit manifesteerde, ben je
klaar voor de volgende stap.
Je kunt je boosheid in vraag stellen : Wat heeft die ergernis of boosheid opgebracht ? Is de
situatie daarmee opgelost ?
Als je regelmatig je boosheid observeert zal je merken dat deze in veel gevallen niets oplevert. Anderen veranderen zichzelf over het algemeen niet om aan jouw verwachtingen te voldoen.

Reiki Principe 1

En door je boosheid te uiten heb je misschien een gespannen sfeer gecreëerd waarbij noch
jijzelf, noch anderen zich goed voelen.
Eens je dit proces van observatie van je boosheid onder de knie krijgt, lukt het je misschien
al om je boosheid te observeren terwijl je boos bent. Door het observeren van je boosheid
verdwijnt ze vaak vanzelf omdat je het nut er niet meer van inziet.
Eens je daar een tijdje mee werkt kan je bij de eerste fase van boosheid (het opkomen van
een boze gedachte) al ingrijpen. Je kunt de gedachte bekijken zonder dat je jezelf er mee
identificeert. Misschien besef je dat je een onrealistische verwachting hebt van iemand of iets
en kan je jouw zienswijze aanpassen. Of misschien kan je op een vriendelijke, kalme en rustige manier jouw grenzen aanduiden alvorens iemand de indruk krijgt dat hij met je kan sollen.
Je zal merken dat je daardoor de volgende fasen van boosheid of ergernis kan voorkomen.
De emotie komt niet op (je kunt ze dus ook niet onderdrukken) en er is dus ook geen reactie
van je lichaam.
Dit is de vorm van meesterschap die bedoeld wordt met “ik ben vandaag niet boos of geërgerd”

 

Ben jij ook vaak boos of geërgerd? Met een Reiki behandeling kom je daar van af

Wat is Reiki | Healing

Een reiki behandeling of chakra healing ondersteunt jouw lichaam op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en energetisch niveau. Iedereen kan in zijn of haar leven te maken krijgen met blokkades, bijvoorbeeld door negatieve overtuigingen over jezelf of door onverwerkte emoties. Die blokkades zorgen ervoor dat je levensenergie niet meer goed stroomt. Met allerlei (vage) klachten of kwaaltjes als gevolg, die er eigenlijk zijn om jou iets duidelijk te maken. Ik help je hier graag bij.

De behandeling

Reiki is een alternatieve geneeswijze die het zelfhelend vermogen stimuleert en waarbij de behandelaar middels handoplegging universele energie doorgeeft aan de behandelde. Als reiki healer stem ik me tijdens een behandeling af op de universele energie en ben ik eigenlijk doorgeefluik, waardoor jouw energie weer gaat stromen. Dit klinkt misschien zweverig, maar dat valt echt reuze mee. Ik zeg altijd: je kunt reiki niet verklaren, je moet het ervaren. Een behandeling duurt ± 45 minuten en voor de eerste behandeling zal er een intake plaatsvinden daar voor is de eerste behandeling circa 60 min.

Na de behandeling

Na een behandeling voel je je direct rustiger, zowel fysiek als mentaal, en lichter. Maar het uiteindelijke resultaat kun je na een paar dagen pas goed beoordelen. Sommige mensen merken na één behandeling al dat hun klachten zijn verdwenen, anderen hebben meerdere behandelingen nodig. Hoe dan ook brengt elke healing sessie jouw lichaam (een beetje) meer in balans.Ook is het belangrijk dat je na de behandeling veel water drinkt. Water voert alle afvalstoffen weg van jou lichaam vandaan. Zo dus ook de negatieve spanningen die nog plaatsvinden in jouw lichaam

Bij welke klachten kan reiki helpen?

Dat zijn er veel. Denk aan stress, niet kunnen slapen, negatieve overtuigingen over jezelf, angsten, onzekerheden, hoofdpijn, obstipatie, overspannenheid, allergieën, woede, verdriet en meer.Reiki kan geen botbreuken en ziektes genezen, maar kan wel de stress en de emoties die je er van ervaart verminderen.