Aura in relatie tot Reiki

Aura in relatie tot Reiki

Aura in relatie tot Reiki

Een aura is een energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. De aura is een trillend krachtveld waarin diverse subtiele krachtenvelden zijn gehuisvest, die onze innerlijk gesteldheid weergeeft. De krachten hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen over hoe iemands welzijn er op dat moment voor staat. Deze kleuren komen overeen met de kleuren van de chakra’s. De aurakleuren wisselen en zijn constant in beweging en zijn afhankelijk van de gemoedstoestand.

7 Aura lagen

Eerste laag: Het etherisch lichaam
De eerste laag heeft te maken met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwordingen, met het voelen van pijn of genot. Deze laag staat ook in verband met
het automatisch en zelfstandig functioneren van het lichaam.

 

Tweede laag: Het emotionele lichaam
De tweede laag wordt algemeen geassocieerd met de emotionele kant van de mens.

Derde laag: Het mentale lichaam
De derde laag wordt geassocieerd met ons mentale leven, het lineaire denken.

Vierde laag: Het astrale lichaam
Het vierde niveau, geassocieerd met de hartchakra, is het energielichaam waardoor
wij liefhebben. Deze liefde beperkt zich niet tot de liefde voor onze vrienden en kennissen. Het is evenzeer de liefde voor de mensheid in het algemeen.

Vijfde laag: Het etherisch-causale lichaam
Het vijfde niveau staat in verband met de hogere wil die zich richt naar de goddelijke
wil.

Zesde laag: Het universele liefdelichaam
Het zesde niveau heeft te maken met universele of goddelijke liefde. Het gaat om die
liefde die groter is dan de menselijke, de liefde die alle leven omvat. Op dit niveau voelen we de liefde en koestering van alles wat bestaat.

Zevende laag: Keterisch-causale of causale lichaam
Dit causale lichaam houdt verband met het hogere, met een integratie van het spirituele in het lichamelijke bestaan.
Het is als het ware de mentale laag van het spirituele niveau.
Als we een staat van “zijn” bereiken waarin we onze éénheid met God, de Schepper,
de Bron beseffen, dan hebben we ons bewustzijn geopend tot het zevende niveau van
de aura.

We hebben de gewoonte om alles wat we zien enkel als materie te beschouwen. Nochtans
bestaat ook die materie uit energietrillingen. De energie is misschien met het blote oog niet
onmiddellijk zichtbaar, maar dat betekent niet dat ze er niet is.
Hetzelfde geldt voor het energieveld rond de mens : De aura. De term onzichtbaar is trouwens
relatief. Er zijn wel degelijk mensen die aura’s (al of niet visueel) waarnemen.

 

Chakra healing is het balanceren van de chakra’s, hierdoor wordt verstoorde energie weggenomen en worden het lichaam, de geest en de energieën in en rond ons terug in balans gebracht. Chakra healing is geen medicijn op zich, maar het leidt naar inzicht, bewustzijn en het leren luisteren naar je lichaam en geest.

Wat ik doe is een Chakra healing via Reiki. Met het universele energie maak ik je aura weer school en zet ik je chakra’s als het ware weer goed.

Vaak in een intake gesprek voor Reiki ( wil toch graag weten waarom je precies komt ) Kom ik er al achter wat er misschien mis kan zijn. Maar om toch nog extra je chakra lagen te pendelen zie ik waar ik de meeste aandacht aan kan geven. Vaak worden mijn handen daar al naar toe geleid maar om zeker te zijn. Pendel ik de chakra’s nog uit. Om de negatieve energie daar weg te halen, doe je dat ook in de aura lagen. Zodat jij weer goed in je lichaam en geest kan komen.

Wil jij ook weer bij jezelf komen? Boek dan een Reiki behandeling in en kom weer tot rust